Lördag
27 Jan 1 match
Söndag
04 Feb 1 match
Lördag
10 Feb 2 matcher
Tisdag
13 Feb 1 match
Fredag
16 Feb 1 match
Lördag
17 Feb 1 match
Lördag
24 Feb 1 match
Söndag
25 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 1 match
Söndag
03 Mar 1 match
Fredag
08 Mar 1 match
Lördag
09 Mar 1 match
Lördag
16 Mar 1 match

Siriklubban

Sirius Innebandy vill ta ett aktivt ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Som idrottsförening vill vi vara en förebild som lyfter jämställdhetsfrågor och verkar för en jämlik hälsa.

Siriklubban är ett första steg att etablera en relation och gemenskap och ett idrottsintresse för flickor som lever i en socioekonomisk utsatthet i Gränbyområdet och som annars inte har en naturlig ingång till idrotten. Träningen bygger endast på rörelse, lek, glädje och social gemenskap. Målgruppen för Siriklubban är alla tjejer mellan 10 år upp till cirka 16 år. Siriklubban ligger i anslutning till skolans slut och är helt kostnadsfri.

Syftet med Siriklubban är:

- Att skapa en meningsfull aktiv fritid för flickor som lever i socioekonomisk utsatthet i Gränbyområdet

- Att skapa möjligheter för flickor från målgruppen att börja spela innebandy

- Att deltagarna ska bli en del av Sveriges innebandy- och föreningsliv.

- Att verka för en jämlik hälsa och social inkludering.

- Att ge möjlighet att må bra psykiskt och fysiskt via träning och rörelse.

- Att stärka flickornas självförtroende och bygga deras självkänsla.

Siriklubban ska jobba långsiktigt och uthålligt och vi gör detta i nära samarbete med Uppsala kommun, Socialtjänsten och näringslivet.

Vi bedriver vår verksamhet i Gränbyskolans idrottshall direkt i anslutning till skolans slut:
Åk 6-9 Tisdagar 15-16
Åk 4-5 Torsdagar 15-16

Kontaktperson
Pernilla Johansson Förening och marknadsansvarig
E-post [email protected]