Onsdag
14 Nov 1 match
Lördag
17 Nov 2 matcher
Söndag
25 Nov 1 match
Fredag
30 Nov 1 match
Söndag
02 Dec 1 match
Söndag
16 Dec 2 matcher
Onsdag
19 Dec 1 match
Lördag
22 Dec 1 match
Torsdag
27 Dec 1 match
Torsdag
03 Jan 1 match
Lördag
12 Jan 2 matcher
Idag 1 match
Lördag
19 Jan 1 match
Söndag
20 Jan 1 match
Onsdag
23 Jan 1 match
Lördag
26 Jan 2 matcher
Onsdag
06 Feb 1 match
Söndag
10 Feb 1 match
Tisdag
12 Feb 1 match
Fredag
15 Feb 1 match
Söndag
17 Feb 2 matcher
Fredag
22 Feb 1 match
Söndag
24 Feb 2 matcher
Peter Tornberg

Peter Tornberg

Ordförande

Hannes Morger

Hannes Morger

Vice ordförande

Anna Kostov-Bredberg

Anna Kostov-Bredberg

Ledamot, fokus ungdom

Caroline Johansson

Caroline Johansson

Ledamot, fokus dam

Eric Halling

Eric Halling

Ledamot, fokus ungdom

Malin Tell

Malin Tell

Ledamot, fokus marknad

Ted Wikström

Ted Wikström

Ledamot, fokus event

Hans Forssell

Hans Forssell

Kassör

Anders Murman

Anders Murman

Sekreterare