Lördag
20 Jan 1 match
Söndag
21 Jan 1 match
Fredag
26 Jan 1 match
Lördag
27 Jan 1 match
Söndag
04 Feb 1 match
Lördag
10 Feb 2 matcher
Tisdag
13 Feb 1 match
Fredag
16 Feb 1 match
Lördag
17 Feb 1 match
Lördag
24 Feb 1 match
Söndag
25 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 1 match
Söndag
03 Mar 1 match
Fredag
08 Mar 1 match
Lördag
09 Mar 1 match
Lördag
16 Mar 1 match

Kim Knudsen lämnar Sirius

21 september 2022 17:00

Efter säsongen 21-22 har Sirius Innebandys styrelse och Kim Knudsen haft en dialog om möjligheterna till en fortsatt organisatorisk satsning på tjänsten som klubbchef. Dialogen har haft sin utgångspunkt i de tuffa ekonomiska förutsättningarna i samband med avslutningen av den förra säsongen. I slutet av juni överenskom parterna om ett upphörande av anställningen som klubbchef, eftersom det av ekonomiska skäl helt enkelt inte är möjligt att fortsätta med denna tjänst.


Kim Knudsen, Sirius Innebandy, avslutar med utgången av september sin anställning som föreningens klubbchef.

Efter säsongen 21-22 har Sirius Innebandys styrelse och Kim Knudsen haft en dialog om möjligheterna till en fortsatt organisatorisk satsning på tjänsten som klubbchef. Dialogen har haft sin utgångspunkt i de tuffa ekonomiska förutsättningarna i samband med avslutningen av den förra säsongen. I slutet av juni överenskom parterna om ett upphörande av anställningen som klubbchef, eftersom det av ekonomiska skäl helt enkelt inte är möjligt att fortsätta med denna tjänst.

Kim Knudsen, som påbörjade sin anställning som klubbchef augusti 2022, lämnar därmed föreningen efter ett drygt år.

  • Det har varit ett mycket tufft år i Sirius Innebandy, där jag först och främst har fått lägga all kraft på att bearbeta marknaden och initiera olika försäljningsaktiviteter för att skapa en hållbar ekonomi för föreningen. Som enda anställd har det inte samtidigt varit möjligt att jobba med en organisatorisk utveckling av Sirius Innebandy, så som det var tänkt, säger Kim Knudsen och fortsätter

  • Jag vill rikta ett stort tack till alla spelare, tränare, ledare och funktionärer och den hårt ideellt arbetande styrelse för ett bra samarbete och för alla fantastiska insatser för föreningen. Ni har gjort uppoffringar och gjort allt för att Sirius Innebandy skall kunna fortsätta att också bedriva elitverksamhet och jag önskar alla i Sirius Innebandy lycka till framöver, avslutar Kim Knudsen.

  • Efter ett tapp på ca 50% av sponsorintäkterna för säsongerna 19-20 och 20-21 – med anledning av pandemin – var ambitionen inför säsongen 21-22 att vända på trenden och komma tillbaka till nivån innan pandemin. Tyvärr har detta dock inte lyckats, vilket har resulterat i ytterligare ett minusresultat för den gångna säsongen, säger viceordförande och elitansvarig Peter Tornberg och fortsätter

  • Vi vill rikta ett stort tack till Kim Knudsen för alla hans insatser och för sitt stora engagemang i Sirius Innebandy. I rollen som klubbchef har Kim framför allt haft fokus på marknaden och att skapa nya välbehövliga intäkter. Tyvärr har det inte i tillräcklig hög grad lyckats att attrahera näringslivet att bli partner i Sirius Innebandy och publiken har inte heller återkommit som vi hoppades på. Vi i styrelsen önskar Kim all lycka till i framtiden.

För mer information och frågor kontakta undertecknade.

Med vänlig hälsning Styrelsen, Sirius Innebandy genom Peter Tornberg (vice ordförande) [email protected] 070-30406456 Kim Knudsen Klubbchef [email protected] Tel.: 0761-787472